• Tiếng Việt
 • English
Vệ sỹ Đà Nẵng
Vệ sỹ Thành long bảo vệ Đêm ca nhạc
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng, cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ và vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Security Services

Gallery
 • hinh 1
 • Ca nhạc Một thoáng sài gon
 • Ông Huỳnh Nghĩa
 • Xuất quân
 • Ngọc Sơn
 • Phương Thanh
 • Đông Nhi
 • Bảo vệ VIP
 • Bảo vệ ca sỹ
 • Triển khai công tác bảo vệ sự kiện - Game show
 • Quang cảnh sự kiện Game Liên minh huyền thoại
 • Triển khai quân bảo vệ Sự kiện
 • Bảo vệ ca sỹ Noo Phước Thịnh
 • Bảo vệ ca sỹ Bảo Thy
 • Bảo vệ ca sỹ Minh Hằng
 • Kiểm tra
 • BẢO VỆ CA NHẠC
 • GIAO CA BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG RESORT
 • ĐỘI DỰ PHÒNG CƠ ĐỘNG SẴN SÀNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU, ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
 • GIÁM SÁT, KIỂM TRA CHẶT CHẼ NHÂN VIÊN TẠI MỤC TIÊU
 • HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC CHO ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
 • BẢO VỆ CĂN HỘ CAO CẤP
 • TRIỂN KHAI QUÂN LẬP TRẬT TỰ TẠI MỤC TIÊU CÓ ĐÌNH CÔNG
 • BẢO VỆ BUỔI TRÌNH DIỄN THỜI TRANG
VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0511 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0510.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 055 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Partners