• Tiếng Việt
  • English
Vệ sỹ Đà Nẵng
Vệ sỹ Thành long bảo vệ Đêm ca nhạc
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng, cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Dịch vụ bảo vệ và vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Security Services

News & Events

Công ty bảo vệ THÀNH LONG cảm ơn sự hợp tác của Qúy khách hàng

     Nhìn nhận sự giới thiệu thông tin về dịch vụ bảo vệ đến cho công ty bảo vệ Thành Long là đóng góp vào sự lớn mạnh của công ty. Ban Giám đốc Công ty DVBV Thành Long Đà Nẵng trân trọng những đóng góp đó của mọi cộng tác viên và vệ tinh của công ty.

Do đó Ban Giám đốc công ty quyết định trích hoa hồng cho mọi cộng tác viên, vệ tinh, người giới thiệu Khách hàng đến cho Thành Long với mức 1.000.000 đồng/01 vị trí 24/24h (một sự giới thiệu có thể nhiều vị trí 24/24, Hoa hồng được tính tổng số vị trí đó). Đây là con số còn khiêm tốn, Lãnh đạo công ty hy vọng mức thù lao sẽ được nâng lên cao hơn.


 
VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0511 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0510.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 055 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Partners