• Tiếng Việt
 • English
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Quảng Nam quảng ngãi và Huế
Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng - Dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng - công ty bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng
Công ty bảo vệ - đội ngũ quản lý bảo vệ
Công ty bảo vệ - khen thưởng dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng
Công ty bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng

Dịch vụ Bảo vệ

Hình ảnh hoạt động
 • Bảo vệ Đà Nẵng
 • Bảo vệ Đà Nẵng
 • Bảo vệ Đại nhạc Hội Heineken 2017
 • Bảo vệ Đà Nẵng
 • Tuyển bảo vệ Đà Nẵng
 • Công ty bảo vệ
 • San khấu bên phải
 • Quang cảnh chương trình
 • Cháy cùng Heineken Green Room
 • Cháy cùng Heineken Green Room
 • Bảo vệ Thành Long hộ tống Thủy Tiên
 • Vệ Sỹ Thành Long hộ tống Minh Hằng
 • Nhân viên bảo vệ đón ca sỹ Tóc Tiên
 • Đón ca sỹ
 • Kiểm soát khách VIP
 • Chốt tại sân khách chính
 • Lập Hàng rào bảo vệ ngăn ngừa khán giả tiếp cận ca sỹ
 • Hàng rào bảo vệ
 • Nhân viên chốt tại khu vực dành cho khách VIP
 • Nhân viên bảo vệ Thành Long
 • Nhân viên bảo vệ Thành Long
 • Nhân viên bảo vệ Thành Long vào vị trí bảo vệ
 • Nhân viên bảo vệ Thành Long vào vị trí bảo vệ
 • Nhân viên bảo vệ Thành Long tập trung trước giờ xuất quân
VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0236 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0235.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 0255 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Đối tác