• Tiếng Việt
  • English
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Quảng Nam quảng ngãi và Huế
Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng - Dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng - công ty bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng
Công ty bảo vệ - đội ngũ quản lý bảo vệ
Công ty bảo vệ - khen thưởng dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng
Công ty bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng

Dịch vụ Bảo vệ

Tin tức & Sự kiện

Quảng Nam bàn giải pháp đưa Sâm Ngọc Linh thành cây kinh tế mũi nhọn

Ngày 12-6, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo bàn giải pháp đưa cây sâm Ngọc Linh thành cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cây sâm Ngọc Linh là cây thuốc đặc hữu của Việt Nam, được xếp vào 1 trong 4 loại sâm tốt nhất thế giới và có nhiều công dụng quý đối với  sức khoẻ cộng đồng và có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã quan tâm, đầu tư cho cây sâm Ngọc Linh, đặc biệt, trước thềm Hội thảo này, ngày 5/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 787/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung sâm Ngọc Linh vào danh mục sản phẩm Quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020.

Tuy nhiên, hiện nay, việc bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh đặc hữu của vùng. Phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh mang tính tự phát, nhỏ lẻ; việc nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất giống chưa được quan tâm đúng mức; kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc và chế biến sau thu hoạch chưa được tiêu chuẩn hóa, ít có sự tham gia của các nhà khoa học.

Hội thảo lần này nhằm đánh giá thực trạng về cây sâm Ngọc Linh và đề xuất các chính sách đặc thù, giải pháp thiết thực phát triển sâm Ngọc Linh thành cây kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, phát triển các sản phẩm từ cây sâm Việt Nam thành hàng hóa có tính cạnh tranh đáp các ứng yêu cầu của sản phẩm Quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện cho các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và 2 địa phương có sâm Ngọc Linh là Quảng Nam, Kon Tum đã đánh giá thực trạng phát triển cây sâm Ngọc Linh thời gian qua. Đồng thời tập trung bàn giải pháp kỹ thuật, chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư phát triển sâm giai đoạn 2020-2030, trong đó chú trọng xây dựng mối liên kết “4 nhà” trong việc phát triển sâm Ngọc Linh thành hàng hóa có tính cạnh tranh, đáp các ứng yêu cầu của sản phẩm Quốc gia.

VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0236 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0235.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 0255 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Đối tác