• Tiếng Việt
  • English
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Quảng Nam quảng ngãi và Huế
Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng - Dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng - công ty bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng
Công ty bảo vệ - đội ngũ quản lý bảo vệ
Công ty bảo vệ - khen thưởng dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng
Công ty bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng

Dịch vụ Bảo vệ

Tin tức & Sự kiện

Công ty bảo vệ Thành Long bảo vệ chương trình ca nhạc Heineken tại Đà Nẵng

Công ty dịch vụ bảo vệ Thành Long bảo vệ chương trình ca nhạc Heineken tại Đà Nẵng ngày 27-8-2016 tại Quảng Trường 29-3.
Đơn vị tổ chức: Công ty MỄ TÂN (METAN MEDIA), BLUE SUN, HOÀNG LONG.
Đơn vị Bảo vệ: Thành Long.
Số lượng khán giả: 20.000 người.

Công ty bảo vệ tại Đà NẵngDịch vụ bảo vệCông ty bảo vệ tại Quảng NamCông ty bảo vệ Thành Long tại Đà NẵngBảo vệ tại Đà Nẵng
VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0236 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0235.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 0255 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Đối tác