• Tiếng Việt
  • English
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Quảng Nam quảng ngãi và Huế
Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng - Dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng - công ty bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng
Công ty bảo vệ - đội ngũ quản lý bảo vệ
Công ty bảo vệ - khen thưởng dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng
Công ty bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng

Dịch vụ Bảo vệ

Tin tức & Sự kiện

C-TPAT: Chương trình chống khủng bố của dịch vụ bảo vệ cho khách hàng xuất hàng vào thị trường Mỹ

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) - Chương trình an ninh phối hợp giữa Hải quan Mỹ và Bảo vệ biên giới để thiết kế xây dựng nhằm tăng cường chuỗi cung ứng và an ninh biên giới. Chương trình kiểm soát C-TPAT bao gồm:
1. An toàn container; 2. Yêu cầu đối tác thương mại; 3. Bảo mật kỹ thuật thông tin; 4. Kiểm soát ra vào; 5. Bảo mật cá nhân; 6. Bảo mật thủ tục; 7. Huấn luyện bảo mật và nhận thức mối đe dọa; 8. Bảo mật về mật vật lý.
Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, ngoài kỹ năng bảo vệ được trang bị cho mỗi nhân viên thì kiến thức về C-TPAC sẽ đảm bảo cho khách hàng nhận được đơn hàng từ thị trường Mỹ. Do đó có rất nhiều công việc thuộc về các nhân viên bảo vệ phải đáp ứng ví dụ đối với kiểm soát an ninh con người sẽ bao gồm:

Công nhân viên của khách hàng; Khách của khách hàng; Nhà thầu của khách hàng; Xe xuất nhập hàng; Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Báo cáo và lưu trữ...Để đáp ứng nhu cầu về chương trình C-TPAT, Công ty Thành Long đã trang bị kiến thức và kỹ năng đến mỗi nhân viên tại Mục tiêu, đảm bảo khách hàng không bị mất điểm đánh giá ở nội dung Chống khủng bố.


công ty bảo vệ đà nẵng
 
VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0236 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0235.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 0255 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Đối tác