• Tiếng Việt
  • English
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Quảng Nam quảng ngãi và Huế
Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng - Dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng - công ty bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng
Công ty bảo vệ - đội ngũ quản lý bảo vệ
Công ty bảo vệ - khen thưởng dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng
Công ty bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng

Dịch vụ Bảo vệ

Tin tức & Sự kiện

Diễn tập PCCC tại Nhà máy One Woo Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

Công tác PCCC được quan tâm hàng đầu của các nhà máy có qui mô lớn, và đặc biệt quan trọng với những công ty May. Công ty TNHH One Woo là công ty May của Hàn Quốc đặt tại KCN Hà Lam Chợ Được huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.
Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thành Long là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ, từ nhu cầu và sự quan tâm của đơn vị chủ quản, Công ty Thành Long thường xuyên diễn tập PCCC và cập nhập phương án PCCC, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước giặc lửa, đảm bảo an toàn cho khách hàng.
công ty bảo vệ tại Tam Kỳ Quảng Namdịch vụ bảo vệ tại Tam Kỳ Quảng Nam
Công ty bảo vệ tại Tam Kỳ
 
VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0236 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0235.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 0255 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Đối tác