• Tiếng Việt
  • English
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Quảng Nam quảng ngãi và Huế
Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng - Dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng - công ty bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng
Công ty bảo vệ - đội ngũ quản lý bảo vệ
Công ty bảo vệ - khen thưởng dịch vụ bảo vệ Thành Long
Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng
Công ty bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng

Dịch vụ Bảo vệ

Tin tức & Sự kiện

Thành Long triển khai bảo vệ cho Cục Sở Hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Văn phòng Cục Sở Hữu trí tuệ tại Đà Nẵng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đóng tại số 23 Nguyễn Chí Thanh thành phố Đà Nẵng. 
Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng là đơn vị hoạt động xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, qua đó tạo điều kiện cho Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.
Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trụ sở mới của Văn phòng Cục Sở Hữu trí tuệ Đà Nẵng tại đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn Thành Phố Đà Nẵng.
Bảo vệ tại cục sở hữu trí tuệ Đà nẵng
VỆ SỸ THÀNH LONG
CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Tại Đà Nẵng: 0236 3 700 833
Tại Quảng Nam: 0235.3.702.888
Tại Quảng Ngãi: 0255 858 1818
HOTLINE: 0903 538 778

Đối tác